Restaurace Baifu Praha

Praha 2

Restaurant Baifu
Running Sushi
Praha 2


po-pá 10:30 - 22:00
so-ne 11:00 - 22:00

tel.: 222 518 312

Jídelní lístek

Praha 4

Restaurace Baifu
ALL YOU CAN EAT
Praha 4


po-pá 10:30 – 22:00
so-ne 11:30 – 22:00

tel.: 241 404 177

Jídelní lístek

Teplice

Restaurace Baifu
Teplice


Náměstí Svobody, Teplice
po-ne 9:00 – 21:00

tel.: 723 051 888

Jídelní lístek

Kde vaříme